Кой е най-добрия шеф?

Отговорът е „ТИ“.

Ти си шеф на своя живот. Ти взимаш всичките решения. Ти работиш за реализирането на личните си желания и цели. Ти правиш оценка на положението и решаваш дали си доволен, или искаш промени. Ти избираш посоката.

Всичко започва и свършва с теб.

Понякога забравяме този факт. Подвеждаме се и се заблуждаваме се, че имаме шефове – особено на работното място, и отстъпваме собствената си власт. Боли ме, когато някой каже „Аз съм просто служител“. Не! Ти си решил да бъдеш служител при определени условия и след всеки работен ден шефът ти дължи пари. Винаги можеш да напуснеш и да кажеш „Довиждане“. И никой няма властта да те спре.

Ти си шеф, който решава какво да прави, как да го прави и с кого да го прави. И тук е мястото да си зададем въпроса:

- Най-добрият ли съм?

Не се сравнявайте с другите. Използвайте ги за сверяване на часовника си – къде сте спрямо най-добрите във вашата професионална област.

Акцентирайте върху нагласата и желанието да бъдете най-доброто, на което сте способни. Ако всеки ден работите по въпроса, то тогава вие сте най-добрия шеф, който управлява най-важната фирма на планетата – собствения си живот.